Anunț privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Primăria Comunei Florești, Județul Cluj

Rezultatele probei scrie  a 3 posturi vacante de execuție, personal contractual:

  • Kinetoterapeut – 1 post
  • Psiholog – 1 post
  • Asistent social – 1 post

în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.