Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Florești