Anunț privind rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant – Primăria Comunei Florești, Județul Cluj

Anunț privind rezultatele probei interviu a unui post vacant de execuție, personal contractual:

 

  • Asistent medical, vacant pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Medicină Școlară și Asistență Medicală Comunitară din cadrul Serviciului de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi