Anunț întrerupere alimentare apă potabilă – compania de apă Someș – 30 martie