Anunț APM

Comuna Florești,cu sediul in comuna Floresti, strada Avram Iancu nr. 170, jud. Cluj, pentru proiectul :“Modernizare străzi şi amenajări urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Floreşti, judeţul Cluj”, situat în comuna Floreşti, strazile: Dumitru Mocanu, Dumitru Tăuţan, Sesul de Sus, Petuniei, Intreprinzătorilor, Terra, Teilor, Catanelor, Porii, Tineretului, Plopilor, Muzeul Apei, judeţul Cluj , anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Floresti, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, tel 0264410722, fax 0264 410 716, email office@apmcl.anpm.ro, in zilele de: luni-vineri orele 09.00 – 14.00, precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.