Anunț dezbatere publică PUZ aferent proiectului TRANSREGIO TR35

PRIMĂRIA COMUNEI FLOREȘTI, în conformitate cu Ordinul 2701/2010 referitor la ”Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” supune dezbaterii publice Proiectul Urbanistic Zonal având ca obiect DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35 – CENTURA METROPOLITANĂ ȘI DRUMURI DE LEGĂTURĂ.

Mai multe detalii regăsiți în atașamente.