Anunt dezabatere publica – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-CENTURA METROPOLITANA SI DRUMURI DE LEGATURA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA / C.N.A.I.R. anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, a Studiului de Evaluare adecvată, aStudiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apăpentru proiectul„ETAPA I – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 – CENTURA METROPOLITANĂ – din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35” pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca; comuna Florești: satele Florești și Luna de Sus; comuna Gilău: sat Gilău; comuna Baciu: satele Baciu, Suceagu și Popești; comuna Apahida: satele Apahida, Sânnicoară și Subcoastă; comuna Feleacu: sat Feleacu; comuna Căpușu Mare: sat Căpușu Mare, județul Cluj. Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.Raportul la Studiul de Evaluare  a Impactului asupra Mediului / Studiul de evaluare adecvată/ Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apăpot fi consultate la sediulA.P.M. Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-1400 și vineri, între orele 9-1300și la sediulMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, din  municipiul Cluj-Napoca, strada Moților, nr. 1-3, județul Cluj, în zilele de în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400.
          Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro/.
          Dezbaterea publică a Raportului la Studiul de Evaluare  a Impactului asupra Mediului /Studiului de evaluare adecvată/ Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, va avea loc la Casino-Parcul Central Simion Barnutiu din Municipiul Cluj-Napoca, în data de 28.04.2022, începând cu orele 16,30 precum și/sau înregim electronic- teleconferinţă.
          Accesul publicului la sedința de dezbatere publică online se poate face prin accesarea site-ului Primăriei Cluj-Napoca-(www.primariaclujnapoca.ro-Secțiunea Comunitate-Cetățeni-Dezbateri Publice), linkul cu accesul fiind disponibil cu 48 de ore înainte de data organizării sedinței de dezbatere publica.
          Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediulA.P.M. Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj în zilele de luni-joi, între orele 9-1400 și vineri, între orele 9-1300, până la data 28.04.2022, data dezbaterii publice.