Anunț declanșare procedură de expropriere

Unitatea Adminisitrativ Teritoriala Comuna Florești anunță pe această cale declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele/terenurile din actuala anexa. Detalii privind anuntul de expropriere și tabelul le regăsiți în atașament.