Anunț de participare privind depunerea documentațiilor pentru premierea sportivilor, antrenorilor și instructorilor