Anunț

Având în vedere activitatea poliţiştilor locali care se desfăşoară cu precădere în teren, fiind nevoiţi să răspundă la sesizări din partea cetăţenilor, sau la alte evenimente precum situaţia generată de epidemia Covid,  prin care aceştia au obligaţia de a efectua verificări la persoanele izolate sau carantinate, luând în considerare dificultatea în identificarea unor imobile şi implicit a proprietarilor lor, rugăm cetăţenii comunei Floreşti proprietari de imobile (case unifamiliare, duplexuri, apartamente din blocuri) să afişeze la loc vizibil la intrarea în imobilul lor nomenclatorul stradal (număr de casă, număr de apartament) atribuit proprietăţii lor, pentru identificarea lor la nevoie.

    Totodată amintim că această obligaţie este prevăzută în HCL nr. 89/2017, art. 3, pct. 2 şi 3 şi sancţionabilă.

     Astfel, rugăm cetăţenii comunei Floreşti ca în termen de 30 de zile de la publicarea acestui anunţ să intre în legalitate, iar după expirarea acestui termen poliţiştii locali vor pune în aplicare dispoziţiile legale.

Cu deosebită consideraţie,

Primaria Comunei Florești