Anunț întrerupere furnizare energie electrică între orele 09:00-15:00 data de 11.11.2020