Anunț întrerupere furnizare apă potabilă între orele 09:00-15:00