ACTUALIZARE 𝐑𝐀𝐁𝐋𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟑

⚠️ 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐢̂𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐑𝐀𝐁𝐋𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐢𝐭𝐚̆ 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟗 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞.


https://www.afm.ro/main/media/comunicate_presa/2023/comunicat_prelungire_rabla_local.pdf.