Sistemul Naţional Electronic de Plată, operabil pe ghiseul.ro, a fost extins pentru a introduce posibilitatea de plată a obligațiilor datorate bugetului general consolidat pentru persoanele juridice

În acest sens, agenţii economici – persoane juridice se pot înregistra pe portalul ghiseul.ro în vederea consultării şi efectuării de plăţi cu cardul bancar către bugetul local al Comunei Florești.

Pentru obţinerea datelor de acces, persoanele juridice pot opta pentru una dintre următoarele modalități de înregistrare în SNEP, prin depunerea unei cereri de alocare date de acces, astfel:

1. Optiune semnatura electronica- Certificat digital calificat

Documentele care se transmit pe adresa de email: plationline@floresticluj.ro:

– cererea semnată electronic, cu certificat digital calificat, de către reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice;

– copie scanată (format pdf) a certificatului de înregistrare fiscală (CIF/CUI) a firmei;

– împuternicire din partea reprezentantului legal al persoanei juridice (dacă persoana care solicită cont și parolă în numele unei persoane juridice nu este administrator) scanată (format pdf);

– copie scanată (format pdf) a cărții de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite, după caz.

2. Optiune semnatura olograf

Documentele care se transmit pe adresa de email: plationline@floresticluj.ro:

– cererea scanată (format pdf) semnată olograf de către reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice

– copie scanată (format pdf) a certificatului de înregistrare fiscală (CIF/CUI) a firmei;

– împuternicire din partea reprezentantului legal al persoanei juridice (dacă persoana care solicită cont și parolă în numele unei persoane juridice nu este administrator) scanată (format pdf);

– copie scanată (format pdf) a cărții de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite, după caz.

Deoarece semnătura olografă scanată nu are valoare juridică, mesajul electronic cu datele de acces pe ghiseul.ro va fi trimis doar după ce reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice se prezintă la sediul Primariei Comunei Floresti –  str. Avram Iancu nr. 170, unde va prezenta în original documentele scanate. Transmiterea apriori a acestora prin e-mail va permite generarea din timp a datelor de acces și scurtarea timpului de așteptare.

Atenție, atât transmiterea documentelor de mai sus cât și recepționarea datelor de acces pe ghiseul.ro (contul persoanei juridice și parola aferentă) se va face folosind adresa de email validă trecută în cerere.

Observații:

1. În oricare din situații datele de acces pe ghiseul.ro (contul persoanei juridice și parola aferentă) se pot ridica și personal de către reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice, de la sediul Primariei Comunei Floresti –  str. Avram Iancu nr. 170. Având în vedere situația creată de pandemia cu coronavirus nu este recomandată această opțiune, decât dacă este strict necesar.

2. După înrolare, contul va putea fi reconfigurat, prin schimbarea parolei, chiar a contului și a  adresei de e-mail. Din acest motiv, răspunderea ulterioară privind pierderea accesului revine strict persoanei juridice. În cazul în care se pierd atât credențialele (contul și parola) cât și accesul la  căsuța de e-mail, puteți fi sprijiniți parcurgând din nou procedura de mai sus.

3. La plata impozitelor și taxelor prin portalul Ghiseul.ro nu se percepe comision.”