Rezultatul soluționării contestațiilor nr. 54.747/26.07.2022

Asistent medical – 2 posturi, temporar vacante, grad profesional debutant, la Serviciului de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi, Compartiment Medicină Școlară și Asistență Medicală Comunitară