Recensamantul Populatiei si Locuintelor

14 martie – 15 mai 2022:Autorecenzare on-line

16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor prin interviuri față în față

(de la populația care nu s-a autorecenzat în etapa anterioară)