Proiect POCU

Titlul “Antreprenoriatul – şansa ta!”, cod 89/3/7/105931, solicitant Comuna Floreşti.

– Contact: Alina Chioreanu – tel: 0740027492

Amalia Gal – tel: 0742630186

DESCRIERE PROIECT

Obiectivul general Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale la nivelul Regiunii Nord-Vest prin:

1-furnizarea de cursuri de formare antreprenorială, informaţii pentru intocmirea unui plan de afaceri şi demararea unei afaceri, pentru un grup ţintă de 300 persoane din toate judeţele regiunii, în scopul dezvoltarii abilitaţilor antreprenoriale si manageriale.

2-acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru minim 65 de afaceri nou create si consiliere/consultanta/mentorat înainte si după deschiderea afacerii, în vederea creşterii şanselor de a-şi pune în practică ideile antreprenoriale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale si de management a 300 de persoane din grupul tinta prin furnizarea de programe de formare antreprenoriala în scopul de a genera un numar cat mai mare de afaceri la nivelul regiunii de implementare.;

OS2 – Cresterea gradului de informare a grupului tinta privind oportunitatile de finantare pentru dezvoltarea unei afaceri;

OS3 – Facilitarea si sprijinirea demararii si dezvoltarii de afaceri private/individuale de catre membrii grupului tinta si acordarea a cel putin 65 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri;

OS4 – Asigurarea de asistenta de specialitate, consiliere si mentorat beneficiarilor pe durata derularii proiectului;

OS5 – Dezvoltarea mediului de afaceri regional si naþional prin crearea de noi firme în domenii cu rol economic important si cu influenta asupra gradului de ocupare(cel putin 130 noi locuri de munca create), ce asigura dinamica competitiva, inovare, dezvoltare tehnologica si dau valoare adaugata;

OS6 – Dezvoltarea durabila a regiunii prin sustinerea ideilor de afaceri ce sprijina tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor , inovarea sociala, utilizarea TIC;