Proiect: Modernizare prin asfaltare strazi locale in localitatea Florești, comuna Floresti, judetul Cluj : Str. Carpati , Florilor 1, Florilor 2, Teilor 2, Urusagului 1, Narciselor, V. Mărginean, Avram Iancu 408

Comuna Florești,cu sediul in comuna Floresti, strada Avram Iancu nr. 170, jud. Cluj, titular al proiectului : “ Modernizare prin asfaltare strazi locale in localitatea Florești, comuna Floresti, judetul Cluj : Str. Carpati , Florilor 1, Florilor 2, Teilor 2, Urusagului 1, Narciselor, V. Mărginean, Avram Iancu 408, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : Modernizare prin asfaltare strazi locale in localitatea Florești, comuna Floresti, judetul Cluj : Str. Carpati , Florilor, Teilor , Urusagului, Narciselor, V. Mărginean, Avram Iancu , propus a fi amplasat in comuna Floresti, jud. Cluj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, tel 0264410722, fax 0264 410 716, email office@apmcl.anpm.ro, in zilele de: luni-vineri orele 09.00 – 14.00, precum si la adresa de internet apmcj.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Această cerință corespunde cu decizia de incadrare nr. 25398 / 07.06.2022 , emisă de către AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ .