Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 26-27.10.2023