Proces verbal privind închirierea locurilor de parcare aflate în administrarea Primăriei Comunei Florești, Sesiunea a III-a