Proces Verbal nr. 42.487/23.05.2023 – rezultate finale – Culte Religioase