Primăria Floreşti a ȋnceput distribuirea primelor tablete achiziţionate pentru elevii din comună care nu avut asigurat accesul la cursurile online

Luni, 21 decembrie, a fost predat către conducerile şcolilor din comuna Floreşti primul lot de tablete destinate elevilor care nu au avut până acum acces la cursurile şcolare, organizate ȋn sistem online, si am solicitat distribuirea lor către copii ȋn următoarele câteva zile”, a declarat Primarul comunei Floreşti, Bogdan Pivariu. Acesta este de părere că “educația este un pilon important în dezvoltarea oricărei societăți (…) şi dincolo de greutățile cu care ne confruntăm din cauza pandemiei, o societate modernă trebuie să fie pregatită să integreze noi tehnologii în procesul educațional”.

Cele 359 de tablete au fost preluate de la Primăria Florești de către directorii unităţilor de ȋnvăţamânt preuniversitar, ȋn baza fundamentării necesarului, astfel: către

LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – 157 tablete cu conexiune la internet

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE ȘINCAI – 152 tablete cu conexiune la internet

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNA DE SUS –  50 tablete cu conexiune la internet

Dispozitivele vor fi ȋnregistrate ȋn inventarul unităţilor de ȋnvăţământ şi vor ajunge la noii lor utilizatori pe baza unui contract de comodat ȋncheiat ȋntre şcoala şi părinţii sau tutorii copiilor.

Potrivit Regulamentului, este necesară completarea unei cereri scrise şi a unei declaraţii pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, conform căreia familia sau potenţialul beneficiar al Programului, nu deţine nici un dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET.Unitatea de ȋnvăţământ va ȋncheia cu părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, după caz, cu elevul major, un contract de comodat care are ca obiect darea ȋn folosinţă gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet.

Durata contractului de comodat este de un an şcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă. Nerespectarea prevederilor Regulamentului va atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, dupa caz.

Valoarea primului lot de tablete achiziţionat se ridică la 311 801, 51 lei cu TVA şi reprezintă doar prima etapă în Programul pe care Primăria Floreşti ȋl va derula pentru îmbunătățirea actului educațional, urmând să fie achiziţionate ȋn continuare, din fonduri europene tablete pentru toţi elevii care urmează cursurile unei unităti de ȋnvăţământ şcolare din comuna Floreşti