Convocator nr. 51.291/21.06.2024

CONVOCATOR

Se convoacă Consiliul local al comunei Florești  în ședință ordinară pentru data de 27.06.2024, ora 15,00, în mediul online, cu următorul proiect ale ordinii de zi, inițiat de către primarul comunei Florești, conform anexei.

Persoanele care doresc să ia cuvântul la unul din punctele de pe ordinea de zi sunt rugate să trimită un mail la adresa it@floresticluj.ro cu menționarea punctului la care dorește să intervină, numele, prenumele și un număr de telefon, până la data de  27.06.2024, ora 11,00. La ora stabilită pentru ședință, vor primi o invitație pe care o vor accesa și li se va permite accesul când se ajunge la punctul în cauză, ulterior fiind scoși din ședință. Vor putea urmări în continuare ședința transmisă live.