Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Informații înregistrareData înregistrăriiAcțiuni
Regulament de ordine interioară15.11.2023
Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Floresti 30.10.2023
Dispozitia cu privire la aprobarea codului de conduit30.10.2023