Lista solicitanti care au acces la locuinte pentru tineri