Informații importante privind titlurile de călătorie gratuite pentru elevi!

Anul acesta au avut loc o serie de schimbări legislative privind eliberarea titlurilor de călătorie gratuite pentru elevi.

 

Astfel, eliberarea/reîncărcarea acestora se realizează în baza unuia dintre documentele:

 

   •  carnetul de elev, vizat pentru anul școlar în curs 

   •  adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original,  sau

   •  cardul național de elev, precum și a cărții de identitate,  în original, pentru elevii de peste 14 ani
   • certificatul de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.
   

  Titlurile de călătorie gratuite pentru elevi se eliberează nominal de către operatorul de transport, CTP, în baza confirmării/ validării calității de elev.

   

  Aici lista cu punctele unde se pot elibera/reîncărca titlurile de călătorie:

   

  https://ctpcj.ro/index.php/ro/57-categorie-ro-ro/ticketing/1092-centre-de-vanzare-si-orarul-de-functionare