Hotărarea nr.40 privind admiterea contestației formulată de PNL