HOTĂRÂREA NR. 175 din 10 septembrie 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 932/09.09.2021, pe raza județului Cluj