HOTĂRÂREA NR. 159 din 10 august 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 826/05.08.2021, pe raza judeţului Cluj

În urma analizei situaţiei epidemiologice generată de coronavirusul SARS-COV-2, la nivelul judeţului Cluj, 

În conformitate cu prevederile:

• H.G. nr. 826/ 05.08.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

• Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 53 din 05.08.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

• Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

• O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

• H.G.R. 557 /2016 privind managementul tipurilor de risc;

Detalii în atașament.