Fond Funciar – Publicare situație întăbulare gratuită în tarlalele nr. 7, 9 și 13