Distribuirea produselor alimentare din cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Primăria Comunei Florești anunță că din data de 15.07.2020, va începe

distribuirea produselor alimentare, tranșa 1 din cadrul Programului Operațional

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019-2021 în punctul de distribuție

situat pe str. Eroilor, nr. 67, în cadrul firmei S.C. VASERV S.R.L.

ORARUL DE RIDICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE:

LUNI, MARTI, MIERCURI : 10.00 – 14.00

JOI: 12.00 – 17.00

VINERI: nu este program cu publicul

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:

a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza

Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

c) persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv:

– victime ale calamităților,

– persoane dependente, definite conform prezentei hotărâri,

– persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale

calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.