Comunicat referitor la Contractul aferent obiectivului de investiții ”Reparații drumuri modernizate și nemodernizate în comuna Florești”