Organizare

Anunț nr. 1.640 / 13.05.2024

Creșa Cetatea Fetei cu sediul în comuna Florești ,Bld. Cetatea Fetei, nr. 10, Județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție: 1 post contractual de execuție pe perioadă nedeterminată – infirmieră Formular de înscriere concurs

Anunt nr. 42.030/26.04.2024

Ø  Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior– 1 funcţie publică – Compartiment Juridic;Ø  Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcţie publică – Direcția Economică, Compartiment

Anunț nr. 41.025/22.04.2024

In cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.

Anunț nr. 32.511/27.03.2024

Inspector, clasa I, grad profesional superior – Directia Economica, Compartiment Administratia Domeniului Public si Privat

Anunt nr. 32.081/25.03.2024

Inspector , clasa I, grad profesional superior- Directia Economica, Compartiment Administratia Domeniului Public si Privat

Anunt nr. 32.020/25.03.2024

Inspector , clasa I, grad profesional superior- Directia Economica, Compartiment Administratia Domeniului Public si Privat

Anunț nr. 30.444/15.03.2024

Inspector , clasa I, grad profesional superior- Directia Economica, Compartiment Administratia Domeniului Public si Privat