TAXI

Rezultatele atribuirii autorizațiilor taxi:

ANUNŢ PUBLIC

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare privind transportul în

regim de taxi si în regim de închiriere şi a Ordinului nr. 356/2007 pentru aprobarea normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003 şi a Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de

transport în regim de taxi în comuna Floreşti

1) Numărul autorizaţiilor taxi supuse procedurii de atribuire – 21 autorizaţii taxi;

2) Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura de atribuire

– 07.10.2021, ora 15.00

3) Solicitanți înscriși în lista de așteptare : – 32 cereri

4) Documentele care trebuie depuse :

a) cerere de participare la procedura de atribuire – anexa 1;

b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă – anexa 2;

c) declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine un autovehicul şi că vehimea acestuia

nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei – anexa 3;

d) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni,

autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea

criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor – anexa 4;

e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare

autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine

autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. c).

5) Data anunțării rezultatului atribuirii autorizațiilor taxi – 15.10.2021.

6) Termen limită de depunere a contestațiilor : 01.11.2021.

Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 10 zile de la data depunerii contestației. Dispoziția

Primarului cu privire la rezolvarea contestației poate fi atacată în contencios administrativ în termenele legale

prevăzute.

7) Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi – 11.11.2021

8) Criteriile de departajare și punctajele care se acordă vor fi următoarele:

A) Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei pană la anul de referinţă:

– pană la 1 an – 20 puncte;

– de la 1-2 ani – 18 puncte;

– de la 2-3 ani – 16 puncte;

– de la 3-4 ani – 14 puncte;

– de la 4-5 ani – 12 puncte;

B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare EURO:

– autovehicul electric – 100 puncte;

– euro VIII – 30 puncte;

– euro VII – 20 puncte;

– euro VI – 10 puncte;

– euro V – 5 puncte;

C) Volumul util al portbagajului şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat:

– clasa mare (peste 600 l) – 6 puncte;

– clasa medie (între 300 l -600 l) – 4 puncte;

– clasa mica (sub 300 l) – 3 puncte;

– Aer Condiţionat – 10 puncte;

D) Vechimea în ani de cand transportatorul desfăşoară autorizat, activitate de transport:

– se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate autorizată, începand cu anul 2010.

E) Gradul de protecţie a pasagerilor:

– peste 6 airbaguri – 10 puncte;

– între 4-6 airbaguri – 8 puncte;

– între 2-3 airbaguri – 4 puncte;

F) Forma de deţinere a autovehiculului:

– proprietate – 4 puncte;

– leasing – 2 puncte;

G) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitatea de taxi minim 8 ore/zi

lucrătoare:

– activitate de peste 8 ore pe zi – 4 puncte;

– activitate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte;

H) Dotări suplimentare ale vehiculului:

– dispozitiv GPS monitorizare – 5 puncte;

– perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi – 2 puncte;

– dispozitiv de plată prin intermediul cardului (POS)- 5 puncte;

Notă : Formularele-tip pentru participarea la procedura de atribuire se găsesc la sediul Primăriei

comunei Floreşti, Ghişeu Registratură și online pe site-ul www.floresticluj.ro.

1. Cerere participare la procedura de atribuire – anexa 1

2. Declaraţie autorizaţie transport – anexa 2

3. Declaraţie vechime auto – anexa 3

4. Declaraţie – Fişă criterii de departajare – anexa 4