Aplicarea ștampilei pe documente este voluntară și nu obligatorie

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) reamintește beneficiarilor

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020) și solicitanților de fonduri

europene nerambursabile că aplicarea ștampilei ca modalitate de autentificare a documentelor

și înscrisurilor este voluntară și nu reprezintă un motiv pentru respingerea documentelor sau

documentațiilor depuse la instituții și autorități publice.

Baza legală pentru eliminarea ștampilei pentru persoanele fizice, persoanele juridice de

drept privat și entitățile fără personalitate juridică este Ordonanța Guvernului 17/2015 privind

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

– Articolul V (OUG 17/2015), iar pentru autoritățile și instituțiile publice este ORDONANŢĂ DE

URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrative – articolul 627 (OUG 57/2019).

Interdicția respingerii documentelor fără ștampilă de către autoritățile și instituțiile

publice este întărită și de prevederea OUG 17/2015 conform căreia ”Fapta de a solicita

persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entităților fără personalitate juridică,

precum și persoanelor juridice de drept public aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte

sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau

autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia,

conform prevederilor legale.”

AFIR este una dintre primele instituții publice care a implementat mecanisme electronice

on-line de preluare și de procesare a documentațiilor de lucru, în speță a documentațiilor

necesare accesării fondurilor europene și implementării proiectelor de investiții finanțate prin

PDNR 2020. Acest mecanism este funcțional încă din anul 2018, astfel încât pentru beneficiarii

AFIR, eliminarea obligativității ștampilării documentelor este doar una dintre măsurile de

simplificare a procesului de accesare a fondurilor europene

AFIR are, de asemenea, capacitatea instituțională de a aplica prevederile Ordonanței de

Urgență nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul

autorităților şi instituțiilor publice, fără ca beneficiarii PNDR 2020 să fie obligați să schimbe

modalitatea de lucru și de comunicare cu instituția.

În acest sens, precizăm că pentru beneficiarii PNDR 2020, utilizarea semnăturii

electronice din etapa de contractare și până la ultima tranșă de plată este obligatorie,

începând din august 2018.

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 2

Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1 ; Tel.: 031 – 860 27 47, Fax: 021 – 315 67 79

E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro

Twitter: AFIR_Romania; Facebook: afir.romania.oficial; Youtube: InfoAgriCultura; Instagram: @afir_romania

În urma demersurilor făcute, o serie de documente sunt obținute direct de către AFIR prin

interogarea bazelor de date ale instituțiilor publice abilitate în emiterea acestora – Agenţia de

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru verificarea înscrisurilor fermierilor,

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pentru

verificarea animalelor din exploatațiile zootehnice prin Registrul Național al Exploatațiilor (RNE),

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru cazierul fiscal prin sistemul informatic

PatrimVen, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru verificarea corectitudinii

datelor declarate de beneficiari, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

(ANCPI) pentru extrasul de carte funciară, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru verificarea

cazierului judiciar prin Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS).

Mai mult, începând cu luna martie 2020, corespondența internă și externă a Agenției este

complet digitalizată și semnată electronic la toate palierele de decizie.

Încă de la deschiderea depunerilor online, AFIR a recomandat tuturor solicitanților

folosirea semnăturii electronice ca pe o modalitate de a reduce consumul hârtiei și de a elimina

unele etape intermediare de procesare a documentelor. În contextul actual, utilizarea

semnăturii electronice este vitală, cu atât mai mult cu cât aceasta are forța juridică a

înscrisurilor autentice atât ca reprezentare instituțională, cât și sub semnătură privată.

Articole similare
Partajează acest articol