Anuntul privind rezultatele solutionarii contestatiei probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj