ANUNȚUL PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL