Anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj