Anuntul privind concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Florești, jud.Cluj