Anunț

” COMUNA FLOREŞTI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  

emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Amenajare Parc agrement /sportiv”  

în comuna Floreşti, sat Floreşti, Str. Tăuţului f.n. judeţul Cluj(C.F.75111/NR. CAD.  

75111). 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Cluj din Cluj -Napoca, Calea Dorobanţilor Nr: 99 bl.9B judeţul Cluj în zilele de luni – joi între  

orele 09 – 14 si vineri între orele 09 -13 si la sediul Comunei Floresti  Str. Avram Iancu

Nr. 170 în  în zilele de luni – vineri între orele 09 – 14. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Cluj”