Anunț TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA” – ETAPA I

Municipiul Cluj-Napoca anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului) pentru proiectul ”Studiu de fezabilitate pentru proiectul: ”TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA” – ETAPA I a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – Componenta 1. Magistrala 1 de Metrou propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj sau/și la adresa de email office@apmcj.anpm.ro în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj (www.apmcj.anpm.ro).