Anunț rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Primăria Florești, Județul Cluj

Anunț privind rezultatele  probei scrise a concursului organizat in vederea ocupării unor posturi contractuale vacante în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.