ANUNT Ref: Prelungire termen de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate

Ref: Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate va fi prelungit la 30 de zile (calendaristice) de la depunere, din motive tehnice comunicate ȋn teritoriu de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Floreşti comunică, tuturor celor interesaţi, prelungirea termenului de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate la 30 de zile calendaristice de la depunerea cererilor. Măsura prelungirii se aplică ȋncepând de marţi, 12 ianuarie a.c.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne anunţă dificultăţi tehnice, care impun extinderea termenului de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate.

Potrivit informării, cetăţenii care se află ȋntr-o situaţie deosebită – care poate justifica solicitarea cărţii de identitate ȋntr-un termen mai scurt decât cel stabilit – vor putea să se adreseze şefului serviciului, printr-o cerere depusă expres ȋn acest scop. Actul de identitate valabil va fi lăsat ȋn posesia titularului, fapt pentru care la cerere se reţine o copie a acestuia, pe care solicitantul declară că il va restitui cu ocazia ȋnmânarii noii cărţi de identitate.

Cererile pentru cărţile de identitate provizorii nu sunt afectate de modificările anunţate. Acestea vor fi soluţionate ȋn conformitate cu dispoziţiile actelor normative ȋn vigoare, aferente domeniului evidenţei persoanelor şi ȋn termenele stabilite la nivelul fiecărui serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.