Anunț public privind procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi