Anunt privind suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante