Anunț privind selecția dosarelor de concurs de promovare pentru ocuparea unui post de conducere vacant – Primăria Florești, Județul Cluj