Anunț privind rezultatul probei interviu posturi vacante la compartimentul creșă