ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCȚII DE GRAD SUPERIOR PERSONAL CONTRACTUAL-PRIMARIA COMUNEI FLORESTI, JUDETUL CLUJ

1.       Inspector de Specialitate ( ghid turistic) II, la Serviciul Achiziții Publice, Implementare Proiecte și Postimplementare Proiecte, UAT Florești

2.       Referent II probleme romi la Serviciul de Asistență Socială, Medicină Scolară și Probleme Romi- Compartimentul Probleme Romi, UAT Florești 

3.       Inspector de specialitate  I la Compartimentul Cultură și Sport, UAT Florești