ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCȚII DE GRAD SUPERIOR PERSONAL CONTRACTUAL DEBUTANT-PRIMARIA COMUNEI FLORESTI, JUDETUL CLUJ

Asistent medical comunitar, grad debutant (cu studii postliceale) conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR 325301); 

-Asistent medical, grad debutant (cu studii postliceale) conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR 325901);

din cadrul Serviciului de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi- Compartiment Medicină Școlară și Asistență Medicală Comunitară ,UAT Florești