Anunț privind rezultatele probei scrise ale concursului de recrutare pentru postul de asistent medical